INFORMACIÓ LEGAL

DADES DE L'EMPRESA

Wattverd Bioenergia
Mas "El Cogul"
Apartat de correus 3
08540 - Centelles (Barcelona)
T. 938 812 902
F. 938 812 564

DRETS RESERVATS

Copyright © Wattverd Bioenergia 2007
Queden reservats tots els drets de la documentació continguda en aquesta web, sempre que no es citi la font d'on s'ha extret. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió, total o parcial, de la informació continguda en aquestes pàgines, per qualsevol finalitat, i per qualsevol mitjà.

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s'informa als usuaris que, la cessió de les seves dades a aquesta pàgina web, suposa el consentiment inequívoc per la seva part perquè Wattverd Bioenergia tracti de forma automatitzada les seves dades personals, i les incorpori al fitxer de dades personals amb la finalitat de complir amb l'objecte social de l'empresa.

Així mateix, s'informa de la possibilitat que Vostè exerceixi, segons estableix la LOPD, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, dirigint-se a Wattverd Bioenergia, ja sigui enviant un missatge a info@wattverd.com, o per carta certificada, on consti com a referència DADES PERSONALS i el dret que Vostè vol exercitar.

Wattverd Bioenergia es compromet a mantenir i guardar les seves dades personals de forma confidencial, aplicant a tal efecte el que estableix la normativa vigent sobre Protecció de dades personals.

RESPONSABILITAT DELS ENLLAÇOS

Wattverd Bioenergia no assumeix la responsabilitat del contingut, ni la veracitat de les pàgines a les quals es pot accedir a través d'aquesta pàgina web. La única finalitat dels enllaços, es afavorir, fomentar i facilitar l'accés a la informació que pot ser del seu interès. Les dades de caràcter personal incloses en aquestes pàgines, no podran ser tractades, ni usades per finalitats diferents a les de la seva publicació d'acord amb la normativa vigent.

Wattverd Bioenergia no assumeix la responsabilitat derivada dels problemes tècnics o errors continguts o provocats per les pàgines a les quals es pot accedir mitjançant aquests enllaços.

 

 

 

 

 

WATTVERD BIOENERGIA
Mas "EL COGUL"
08540 — CENTELLES
T. 938 812 902 — F. 938 812 564 — info@wattverd.com
Copyright © Wattverd Bioenergia 2007 — Informació legal