WATTVERD

Després de 29 anys de relació amb els derivats vegetals i forestals i l’aprofitament dels mateixos, WATTVERD s’inicia en el món de l’energia en el sector de la biomassa forestal, per convertir-se en l’empresa líder d’aquest sector.

WATTVERD ofereix un servei integral al client centrat en l’assessorament tècnic i econòmic en la instal·lació d’equips d’energia solar, geotèrmica i, especialment, de la biomassa. D’altra banda, l’empresa té a disposició un potent equip de tècnics que permeten garantir un manteniment ràpid i eficient de les instal·lacions.

Amb una vocació global, l’empresa està especialitzada en la gestió i la planificació forestal per a l’obtenció de recursos energètics. En aquest sentit, WATTVERD garanteix el subministrament de combustible per a qualsevol instal·lació de calderes de biomassa d’última generació a partir d’una xarxa de magatzems optimitzada que evita sobrecostos en el transport.

WATTVERD és la solució integral, innovadora i sostenible per canviar el model energètic de la vostra empresa, poble o casa a partir de recursos energètics renovables i de proximitat.

SERVEI INTEGRAL
 • Estudis energètics

 • Pressupostos

 • Assessorament tècnic

 • Planificació i gestió forestal per a l’obtenció d’energia

 • Subministrament i manteniment d’instal·lació i d’equips

 • Tecnologia contrastada

  • Calderes de biomassa

  • Col·lectors solars i acumuladors

  • Equips geotèrmics
   (bombes de calor, intercanviadors,…)

 • Subministrament garantit de combustible

 • Gestió de cendres

  

WATTVERD BIOENERGIA
Mas "EL COGUL"
08540 — CENTELLES
T. 938 812 902 — F. 938 812 564 — info@wattverd.com
Copyright © Wattverd Bioenergia 2007 — Informació legal