ENERGIA SOLAR

Existeixen, principalment, dos sistemes per transformar la radiació solar en energia:

  • Procés fotovoltaic. La radiació solar per mitjà de l’efecte fotoèlectric a l’entrar en contacte amb un conductor a l’interior de la placa receptora genera un corrent elèctric continu que s’alterna i s’envia a la xarxa o a un sistema d’acumulació.

  • Procés tèrmic. La radiació solar entra al col·lector i n’escalfa el seu interior i, seguint el principi d’efecte hivernacle, la calor queda acumulada, en part, al seu interior. Aquesta calor per mitjà d’un intercanviador es transportada fins a un acumulador on s’acostuma a emmagatzemar en forma d’aigua calenta.

L’aplicació més habitual i rendible de l’energia solar tèrmica, és la producció d’aigua calenta sanitària tot i que també s’empra per calefacció i climatització de piscines. Habitualment, també, es combina amb un sistema de suport (caldera de biomassa forestal, p.ex.) ja que en moments de poca radiació –l’hivern- el sistema solar no pot cobrir tota la demanda energètica.

Definitivament, el sol és la font energètica econòmica, neta i inesgotable per excel·lència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WATTVERD BIOENERGIA
Mas "EL COGUL"
08540 — CENTELLES
T. 938 812 902 — F. 938 812 564 — info@wattverd.com
Copyright © Wattverd Bioenergia 2007 — Informació legal