ENERGIA GEOTÈRMICA

El gradient tèrmic que existeix entre la superfície terrestre i el subsòl avui en dia es pot considerar una font d’energia.

Existeixen dues vies per aquest aprofitament. Una és aprofitar el gradient geotèrmic de l’escorça terrestre que només és viable en determinades zones geològicament aptes. Seria el cas d’aprofitar la calor radiogènica de les capes més interiors de la terra per extreuren calor i, per tant, energia.

Un altra sistema molt més senzill que no depèn de la geologia de la zona, més assequible i universal és l’aprofitament dels gradients geotèrmics de poca profunditat.

Amb la instal·lació d’una bomba de calor geotèrmica, un acumulador i un intercanviador de calor enterrat en el subsòl a una profunditat que pot variar entre els 50m i els 3m –en funció de la tecnologia-, pot obtenir-se, per transferència de calor, aigua calenta sanitària i calefacció a 50ºC.

Aquesta mateixa bomba pot invertir el cicle i transferir calor de l’habitatge al subsòl, oferint en un mateix sistema calefacció i refrigeració segons les necessitats.

L’energia geotèrmica evita la dependència energètica exterior, ocasionant un impacte ambiental mínim i uns residus gairebé inexistents.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WATTVERD BIOENERGIA
Mas "EL COGUL"
08540 — CENTELLES
T. 938 812 902 — F. 938 812 564 — info@wattverd.com
Copyright © Wattverd Bioenergia 2007 — Informació legal